З історії навчального закладу. Дореволюційний період

Перша Вільшанська початкова школа знаходилась в хаті сільського дяка Піючевського Івана Олександровича. Школа утримувалась на громадські кошти мешканців села Вільшанка.

До 1910 року школа була двохкласна. Учителем був сам же дяк, Піючевський Іван Олександрович. В кожному класі  нараховувалося приблизно до 20 учнів, з яких переважна більшість були хлопчики. В цій школі навчались діти села Вільшанки.

З 1910 року громада села Вільшанки найняла хату у селянина Лаврика Івана, яку відремонтували для потреб школи. Учителем був дяк Пащенко Іван. На цей час в школі налічувалося вже три класи.

Після цього заможній селянин Степан Петрович Левченко віддав частину свого ґрунту, де було збудовано земством школу в 1912 році, яка й називалась земською. В данному приміщенні знаходиться й тепер Вільшанська загальноосвітня школа. Учителем на той час працював дяк Шолудько Василь Ілліч. Класів було чотири, два комплекти. Навчались переважно хлопчики. 

У 1915 році сільський піп Клипачевський Іван збудував собі житловий будинок, в якому виділив дві кімнати для школи. Тут навчались учні першого і другого класів. Учителем була попова дочка Надія Клипачевська. Ця школа називалась церковною. Тепер у цьому приміщенні знаходиться дитячий садочок.

Післяжовтневий період

Після 1917 року Вільшанська школа знаходилась в одному приміщенні. Заняття проводились в одну зміну, класів було чотири, два комплекти.

Починаючи з 1918 року в школі навчалось приблизно 70-80 дітей у чотирьох класах. 

З 1918 і по 1924-й рік працювали дві вчительки – Ольга Павлівна Єгорська і Євгенія Миколаївна Хвостова.

1930-ті роки

Із 1932 по 1937 рік включно  завідуючим школою працював Пожар Олексій Мефодійович.

В 1935 році був організований п’ятий клас. Працювали вчителі – Павленко Марія Василівна, Корнієнко Валентина і Шевченко Олексій Пантелеймонович.

Для боротьби за ліквідацію неписьменності були організовані вечірні класи.

1937-1947 роки

В 1937-1938 н. р. школа мала учнівський контингент – 143 учні, у ній було по одному комплекту 1 - 4-го класів та 5 - 7 класів. Учителів працювало у школі одинадцятеро.

Директором школи з 1937 по 1960 рік працює Фойко Андрій Карпович.

З 1938 по 1941 рік кількість учнів школи зросла з 143 до 285 осіб. Навчалися у закладі діти з двох сіл – Мгар та Вільшанка. Учителів працювало 19 осіб.

Період Великої Вітчизняної війни

Раптове вторгнення гітлерівських окупантів на Лубенщину припинило роботу школи. Все шкільне майно, а також навчальне приладдя було залишене у школі, а потім майже повністю знищено.

Будівля школи та шкільне подвір’я були перетворені на табір військовополонених.

1940-1950-і роки

Після вигнання Радянською Армією німецьких окупантів в 1943 році громада села власними силами розпочала відновлення шкільних приміщень.

Вже у 1943 році було проведено організацію залучення дітей шкільного віку до навчального процесу. 

До 1947 року кількість учнів зросла до 187 осіб. 

У 1948 році школа була повністю забезпечена партами, столами, класними дошками, шафами та іншим устаткуванням і приладдям.

Період із 1949 по 1957 рр.

Класів було 8. З них два 5-х класи. Учнів нараховувалося 257. Учителів – 12 осіб. Випускників – 18 учнів. В 1956 – 1957 н. році класів - 7, учнів – 131 , учителів – 11, випускників – 18.

Багато  хто з випускників продовжив навчання у середній школі, а пізніше – у таких навчальних закладах, як Полтавський педінститут, Чернігівський медінститут, Лубенський лісний та бухгалтерський технікуми.

1957-1973 роки

1960 – 1961 н. р. – стала  Вільшанська восьмирічна школа. Директор – Бондаренко Віра Степанівна. Учнів – 142, учителів – 11. З цього року при школі стала діяти заочна вечірня школа сільської молоді.

У 1970 – 1973 рр. працювало 12 учителів, кількість учнів  - 120. Директором був Олійник Станіслав Іванович.

1980 – 1990-і роки

Побудоване новее приміщення майстерні, добудована й обладнана належними приладами та меблями шкільна їдальня, закладено новий пришкільний сад.

З 1986 року приміщення школи були переведені з пічного на водяне опалення. З 1995 року у приміщенні школи № 1 запроваджене газове опалення. 

Директорами у цей період працювали: Коршак Яків Микитович, Мисник Сергій Іванович, Шевченко Олексій Михайлович та Михайленко Валерій Миколайович.

2000-ні роки

14 грудня 2005 року відзначили 90-річчя шкільного приміщення №2. У цьому навчальному році у школі нараховувалося 58 учнів.

Директори у цей період: Шевченко Людмила Петрівна, Сивобородько Людмила Михайлівна та Солдатенко Юрій Павлович.

2011 – 2012 н. р. У приміщенні № 2 відкрито дитячий садок. Всі учні школи навчатимуться в приміщенні №1. Учнів – 30, учителів – 12.

Сьогодення

Зараз у школі навчається 51 учень.

Педагогічний колектив складається з 14 вчителів, серед яких 3 має вищу категорію,  5 – першу категорію,  6  мають категорію «Спеціаліст». Двум особам присвоєно звання «Старший вчитель».

Наш директор– Сердюк Світлана Олексіївна, вчитель вищоі категорії, має звання "вчитель-методист".